Biuro sprzedaży: Konstantynów Łódzki, ul.Niesięcin 11  tel 42-633-49-43     

Producent płóz centrujących, manszet, złączek zaciskowych i innych elementów sieci wod.-kan.

 
Przejście pod drogą

 

Produkowane przez firmę AKWEDUKT - płozy centrujące (płozy dystansowe) stosowane są do układania rur przewodowych w rurach ochronnych.
Płozy wykonane są z wysokiej jakości materiałów (PEHD, PEMD, PELD, POM). Szeroki i różnorodny asortyment płóz umożliwia zaspokojenie wszelkich potrzeb projektowych i wykonawczych dotyczących rurociągów.

Płozy wraz z systemem manszet elastomerowych służących do zamykania przestrzeni między rurą ochronną i przewodową stanowią kompleksowe rozwiązanie problemu przecisków, przejść pod przeszkodami terenowymi, a także skrzyżowań i zbliżeń między rurociągami podziemnymi.

Atesty i certyfikaty:
• Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0219 Wydanie 1 wydana przez: “Instytut Techniki Budowlanej” Warszawa.
• Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2018/0433 Wydanie 1
• Aprobata Techniczna ITB AT-15-8516/2016
• Atest Higieniczny Nr HK/W/0881/01/2015 Wydany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Panstwowy Zakład Higieny w Warszawie, (dotyczy złączek do rur PE)
• Na płozy „BC” posiadamy świadectwo ochronne NR 64539 wydane przez Urząd Patentowy RP
• Płozy ,, A - NT ” - zgłoszenie do OHIM wspólnotowego wzoru przemysłowego RCD 2669382
• Płozy ,, B - NT ” - zgłoszenie do OHIM wspólnotowego wzoru przemysłowego RCD 2695734
• Płozy ,, C ” - zgłoszenie do OHIM wspólnotowego wzoru przemysłowego RCD 2690883
• Płozy ,, C ‘’ – zgłoszenie w Urzędzie Patentowym RP nr P-408226
• Na manszety posiadamy świadectwo ochronne NR 64538

Produkujemy następujące systemy płóz:

a – 60; a-60 KLIPS;  a – 120a – NT;  AAd; A – NT;  BCB – NTB – NT RED;   C

Produkowane przez nas płozy dostarczamy w postaci gotowych pasów. 

Na życzenie nabywców lub ze względów logistycznych możliwe jest dostarczenie płóz w postaci pojedynczych segmentów lub częściowo zmontowanych.

Płozy systemu „AKWEDUKT” zostały podzielone na trzy grupy obciążeniowe MINI, MIDI, MAXI:

MINI

 • a-60 – dla rur przewodowych od ø 20 do ø 150, maksymalne obciążenie statyczne na pas do 120 kg
 • a60 KLIPS - dla rur przewodowych od ø 20 do ø 150, maksymalne obciążenie statyczne na pas do 120 kg
 • a-120 – dla rur przewodowych od ø 100 do ø 300, maksymalne obciążenie statyczne na pas do 250 kg
 • A i Ad– dla rur przewodowych od ø 80 do ø 300, maksymalne obciążenie statyczne na pas do 200 kg (dostarczane są do samodzielnego montażu)
 • a-NT – dla rur przewodowych od ø 80 do ø 350, maksymalne obciążenie statycznena pas do 300 kg

MIDI

 • A-NT – dla rur przewodowych od ø 100 do ø 500, maksymalne obciążenie statyczne na pas do 500 kg

MAXI

 • BC – dla rur przewodowych od ø> 400, maksymalne obciążenie statyczne na pas do 1500 kg dla h>80 mm, oraz maksymalne obciążenie statyczne na pas 1800 kg dla h≤80 mm
 • B-NT – dla rur przewodowych od ø> 350, maksymalne obciążenie statyczne na pas do 1500 kg
 • C – dla rur przewodowych od ø> 500, maksymalne obciążenie statyczne na pas do 3200 kg

Płozy do specjalnych zastosowań

 • B-NT RED – dla rur dla rur przewodowych od ø> 350, maksymalne obciążenie statyczne na pas do 2000 kg
 • Płozy stalowe

Dobór płóz

 • Minimalna wysokość płozy „Hmin” powinna być taka by dystans pomiędzy największym wymiarem zewnętrznym „OD” rury przewodowej (kielicha/kołnierza) a dolną powierzchnią rury ochronnej wynosił 5-15mm.

 • Maksymalna wysokość płóz „Hmax” powinna umożliwić wsunięcie rury przewodowej wraz z płozami do rury ochronnej w taki sposób, by u góry nad pasem płoz pozostał luz niezbędny do montażu (min. 20mm).Większy luz ułatwia montaż rury przewodowej w rurze ochronnej.

Zaleca się

 • zamontować na rurze przewodowej po dwa pasy płóz obok siebie na początku i końcu rury ochronnej.
 • dla rur kielichowych umieścić jeden pas płóz bezpośrednio przed, a drugi za kielichem rury.

Płozy staloweRozstaw między pasami płóz

 • maksymalna odległość „Lmax” między pasami płóz wynika z dopuszczalnego obciążenie pasa płóz ciężarem rury
  i znajdującego się w rurze medium. Najczęściej zalecany rozstaw to 0,8 – 2,0m.

Producenci rur lub projektanci mogą zalecić inne odległości miedzy płozami niż proponujemy w tabelach doboru. Zawsze nadrzędnymi parametrami są bezpieczne i stabilne warunki pracy rurociągu.

Aby prawidłowo dobrać płozy do Państwa potrzeb, prosimy o wypełnienie i wysłanie formularza - kliknij aby otworzyć. Dziękujemy.