Producent płóz centrujących, manszet, złączek zaciskowych,
uszczelek i innych elementów sieci wod.-kan.

Biuro sprzedaży: Konstantynów Łódzki, ul.Niesięcin 11
  tel 42-633-49-43

Kołnierzowe uszczelnienie manszetowe typu KUMA-1 oraz KUMA-n są przeznaczone do uszczelniania przejść instalacyjnych przez przegrody budowlane (przejścia jedno lub wieloprzewodowe). Są stosowane w warunkach bezciśnieniowych (do 2 metrów wysokości słupa wody) i zabezpieczają przed migracją wody, mułu i gazów wzdłuż rurociągu.

Szczelność pomiędzy uszczelnieniem a przewodem (przewodami) zapewniania jest poprzez zaciśnięcie opaski ze stali nierdzewnej (lub stalowo - tworzywowej).

Szczelność pomiędzy kołnierzem uszczelnienia a przegrodą uzyskuje się poprzez dociśnięcie uszczelnienia kołnierzem stalowym lub z tworzywa sztucznego przy pomocy śrub (kołków rozporowych). Kołnierze mogą być jednoczęściowe lub segmentowe.

KOŁNIERZOWE USZCZELNIENIE MANSZETOWE JEDNORUROWE KUMA-1

kolnierzowe uszczelnienie manszetowe KUMA jednorurowe

Na zamówienie uszczelnienia mogą być wyposażone w kołnierze z tworzywa sztucznego (jednoczęściowe lub segmentowe)

 

 

KOŁNIERZOWE USZCZELNIENIE MANSZETOWE WIELORUROWE KUMA-n

kolnierzowe uszczelnienie manszetowe kuma n

Na zamówienie uszczelnienia mogą być wyposażone w kołnierze z tworzywa sztucznego (jednoczęściowe lub segmentowe)