Producent płóz centrujących, manszet, uszczelek i innych elementów sieci wod.-kan.

Biuro sprzedaży: Konstantynów Łódzki, ul.Niesięcin 11

 ;  42 633-49-43 ; 42 630-48-64

 
Przejście pod drogą

 

Zastosowanie płóz 

Produkowane przez firmę AKWEDUKT – płozy centrujące (płozy dystansowe) stosowane są do układania rur przewodowych w rurach ochronnych. Płozy wykonane są z wysokiej jakości materiałów (PEHD, PEMD, PELD, POM). Szeroki i różnorodny asortyment płóz umożliwia zaspokojenie wszelkich potrzeb projektowych i wykonawczych dotyczących rurociągów. Płozy wraz z systemem manszet elastomerowych służących do zamykania przestrzeni między rurą ochronną i przewodową stanowią kompleksowe rozwiązanie problemu przecisków, przejść pod przeszkodami terenowymi, a także skrzyżowań i zbliżeń między rurociągami podziemnymi.

 

Atesty i certyfikaty:

 • Rekomendacja Techniczna ITB RT ITB – 1174/2015 wydana przez: “Instytut Techniki Budowlanej” Warszawa.
 • Na płozy „BC” posiadamy świadectwo ochronne NR 64539 wydane przez Urząd Patentowy RP
 • Płozy ,, a – NT plus ” – zgłoszenie do OHIM wspólnotowego wzoru przemysłowego RCD 2669382
 • Płozy ,, A – NT ” – zgłoszenie do OHIM wspólnotowego wzoru przemysłowego RCD 2669382
 • Płozy ,, B – NT ” – zgłoszenie do OHIM wspólnotowego wzoru przemysłowego RCD 2695734
 • Płozy ,, C ” – zgłoszenie do OHIM wspólnotowego wzoru przemysłowego RCD 2690883
 • Płozy ,, C ‘’ – zgłoszenie w Urzędzie Patentowym RP nr P-408226
 • Na manszety posiadamy świadectwo ochronne NR 64538

Produkujemy następujące systemy płóz:

a – 60a – 120a – NTa – NT plusa – NT REDAA + PA – NTBABCB – NTB – NT REDCA;  C

 

Produkowane przez nas płozy dostarczamy w postaci gotowych pasów. Tylko płozy systemu ,, A ‘’ i ,, A -NT‘’ dostarczane są do samodzielnego montażu.

Na życzenie nabywców lub ze względów logistycznych możliwe jest dostarczenie płóz w postaci pojedynczych segmentów lub częściowo zmontowanych.

 

Płozy systemu „AKWEDUKT” zostały podzielone na trzy grupy obciążeniowe MINI, MIDI, MAXI:

 

MINI

 • a-60 – dla rur przewodowych od ø 20 do ø 150, maksymalne obciążenie statyczne na pas do 120 kg
 • A – dla rur przewodowych od ø 80 do ø 300, maksymalne obciążenie statyczne na pas do 200 kg (dostarczane są do samodzielnego montażu)
 • a-120 – dla rur przewodowych od ø 100 do ø 300, maksymalne obciążenie statyczne na pas do 250 kg
 • a-NT – dla rur przewodowych od ø 80 do ø 350, maksymalne obciążenie statycznena pas do 300 kg
 • a-NT plus – dla rur przewodowych od ø 80 do ø 350, maksymalne obciążenie statyczne na pas do 250 kg dla h <40 mm, oraz maksymalne obciążenie statyczne na pas do 200 kg dla h >40mm
 • A+P – jest to rozbudowa systemu ,,A’’, dla rur przewodowych od ø 150 do ø 300, maksymalne obciążenie statyczne na pas do 200 kg

MIDI

 • A-NT – dla rur przewodowych od ø 100 do ø 500, maksymalne obciążenie statyczne na pas do 500 kg
 • BA – dla rur przewodowych od ø> 350, maksymalne obciążenie statyczne na pas do 1000 kg

MAXI

 • BC – dla rur przewodowych od ø> 400, maksymalne obciążenie statyczne na pas do 1500 kg dla h>80 mm, oraz maksymalne obciążenie statyczne na pas 1800 kg dla h≤80 mm
 • B-NT – dla rur przewodowych od ø> 350, maksymalne obciążenie statyczne na pas do 1500 kg
 • CA – dla rur przewodowych od ø> 500, maksymalne obciążenie statyczne na pas do 2500 kg
 • C – dla rur przewodowych od ø> 500, maksymalne obciążenie statyczne na pas do 2500 kg

Płozy do specjalnych zastosowań

 • a-NT RED – dla rur przewodowych od ø 150 do ø 500, maksymalne obciążenie statyczne na pas do 800 kg
 • B-NT RED – dla rur dla rur przewodowych od ø> 350, maksymalne obciążenie statyczne na pas do 2000 kg
 • Płozy stalowe

Dobór płóz

 • Minimalna wysokość płozy „Hmin” powinna być taka by dystans pomiędzy największym wymiarem zewnętrznym „OD” rury przewodowej (kielicha/kołnierza) a dolną powierzchnią rury ochronnej wynosił 5-15mm.

 • Maksymalna wysokość płóz „Hmax” powinna umożliwić wsunięcie rury przewodowej wraz z płozami do rury ochronnej w taki sposób, by u góry nad pasem płoz pozostał luz niezbędny do montażu (min. 20mm).Większy luz ułatwia montaż rury przewodowej w rurze ochronnej.

Zaleca się

 • zamontować na rurze przewodowej po dwa pasy płóz obok siebie na początku i końcu rury ochronnej.
 • dla rur kielichowych umieścić jeden pas płóz bezpośrednio przed, a drugi za kielichem rury.

Rozstaw między pasami płóz

 • maksymalna odległość „Lmax” między pasami płóz wynika z dopuszczalnego obciążenie pasa płóz ciężarem rury
  i znajdującego się w rurze medium. Najczęściej zalecany rozstaw to 0,8 – 2,0m.

Producenci rur lub projektanci mogą zalecić inne odległości miedzy płozami niż proponujemy w tabelach doboru. Zawsze nadrzędnymi parametrami są bezpieczne i stabilne warunki pracy rurociągu.