Prywatne przedsiębiorstwo AKWEDUKT

Istniejemy od 1985 r. Jesteśmy członkiem Polskiej Korporacji Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji.

Prowadzimy działalność produkcyjną i handlową.

W 2001 roku wdrożyliśmy system zarządzania jakością w zakresie
produkcji i handlu materiałami wod.-kan., c.o. oraz armaturą przemysłową,
spełniając wymagania normy EN ISO 9001/2000.

PRODUKUJEMY:

 • ZŁĄCZKI DO RUR PE,
 • PLOZY CENTRUJĄCE DO RUR PRZEWODOWYCH,
 • OBUDOWY DO ZASUW I IMEROW – stałe i teleskopowe,
 • MANSZETY DO RUROCIĄGÓW
 • NIETYPOWE ELEMENTY DO RUROCIĄGÓW

OFERUJEMY W CIĄGŁEJ SPRZEDAŻY:

MATERIAŁY DO BUDOWY WODOCIĄGÓW I PRZYŁĄCZY:

 • rury z PCV, PE i żeliwne (kielichowe i kołnierzowe),
 • zasuwy, przepustnice,
 • hydranty(nadziemne i podziemne),
 • zdroje uliczne,
 • osprzęt do armatury wodociągowej (tabliczki, skrzynki, obudowy, betony…),
 • kształtki żeliwne i z PCV (trójniki, kolana, króćce kołnierzowe…),
 • nawiertki, imery,
 • zawory odcinające i zwrotne,
 • łączniki i rury ocynkowane,
 • wodomierze i zawory antyskażeniowe.

MATERIAŁY DO USUWANIA AWARII WODOCIĄGOWYCH:

 • nasuwki (PCV i żeliwne),
 • doszczelniacze,
 • łączniki rurowe i kołnierzowe,
 • opaski ze stali kwasoodpornej,
 • złącza zaciskowe i obejmy naprawcze.

ARMATURĘ PRZEMYSŁOWĄ:

 • zawory bezpieczeństwa (wraz z nastawieniem ciśnienia otwarcia),
 • zawory redukcyjne i zwrotne,
 • zawory zaporowe grzybkowe i kuliste (kołnierzowe, gwintowane i do wspawania),
 • osprzęt hydroforni (hydrofory, odżelaziacze, chloratory, odpowietrzniki,
 • manometry, głowice do wodowskazów, pompy, włazy studzienne typu „WAŁCZ”)
 • kołnierze stalowe, śruby, nakrętki, uszczelki,
 • kolana hamburskie,
 • zawory elektromagnetyczne

MATERIAŁY KANALIZACYJNE:

 • rury i kształtki żeliwne,
 • rury i kształtki z PCV,
 • włazy, stopnie, wpusty uliczne,
 • studnie rewizyjne i kinety

PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKOW,

SYSTEMY DREŻANOWE.

ofirmie1 ofirmie2 ofirmie3

ofirmie4 ofirmie5